Thursday, December 26, 2013

Kun Fayakun

Tak semua yang kita suka, baik untuk diri kita.

Tak semestinya perkara yang kita tak suka, buruk untuk diri kita.

Tak semua yang kita impikan akan dapat sekelip mata.

Tak semua kebahagiaan yang dikecapi tanpa penderitaan di sebaliknya.

Bukan senang nak senang.

Bukan susah nak susah.

Setiap perancangan telah ditentukan oleh Allah s.w.t.

Bila Allah berkehendak serta menghendakinya, dan pabila Dia telah menetapkan sesuatu maka Allah berfirman kepadanya:  

"Jadilah", maka jadilah dia. Begitulah beberapa ungkapan ayat-ayat kun [jadi] maka faya kun [jadilah] dalam al-Qura’an.  (Surah Yassin : 82)

>.<

Bunga. Tak semestinya akan mekar menjadi bunga yang cantik.

Madam F,
26/12/2013

No comments: